כוחה העצום של התפילה

רבי ישעיה ברדקי זצ"ל, היה חתנו של רבי ישראל משקלוב, תלמידו המובהק של הגר"א מוילנא. יום אחד עשו רבי ישעיה בנו ובתו את דרכם לארץ ישראל על גבי ספינה. באמצע הדרך נשבה רוח סערה והספינה חישבה להישבר. לא עבר זמן רב והספינה נבקעה וירדה למצולות.
השלושה קפצו אל המים הסוערים. מיד הורה הרב לילדיו לעלות על גבו והחל לשחות לעבר הבלתי-נודע.

כעבור שעה, הרגיש רבי ישעיה שאין בו כוחות לשאת את שניהם. הרהר הרב בליבו: "אם אמשיך כך, יטבעו שני ילדיי, אם אשליך אחד מהם למים אוכל להציל לפחות אחד… אך את מי אשליך?" ואז חישב בדעתו: "כתוב במסכת הוריות דין קדימה בהצלת נפשות, כהן קודם ללוי, לוי לישראל, בן קודם לבת כיוון שהוא מחוייב בתלמוד תורה, ואין העולם מתקיים אלא על התורה…" למרות הקושי הכרוך בכך, אמר האב לבתו: "בתי היקרה, המצב הוא כזה, אזלו כוחותיי, עליי להוריד אותך מכתפי…" בבכי קורע לב הסכימה הילדה לרדת, אמרה "שמע ישראל", עזבה את כתף אביה כשאביה בוכה עימה.

כשעזבה את אביה והרגישה שגופה עומד לשקוע פרצה בצעקה: "אבא! אבא! רחם עליי!"
לימים העיד רבי ישעיה כי צעקה כזו לא שמע מימיו. מיד נתמלא ליבו גל של אהבה ורחמים לבתו, קיבל כוחות והעלה את בתו חזרה על כתפו וניסה להגיע לחוף מבטחים. כך שחה רבי ישעיה כשהצעקה של בתו נותנת לו כוחות חדשים, עד שהגיע לחוף. בחוף נפל רבי ישעיה על החול, תשוש וחסר כוחות. ניגשה אליו בתו ואמרה: "תודה לך אבא שהצלת את חיי" כששמע זאת אביה השיב: "לא אני הצלתי אותך, את הצלת את עצמך! לי כבר לו היו כוחות, אך שאגתך 'אבא! אבא!' נטעה בי כוחות מחודשים שלא היו בי".

כשהגיע הרב לארץ ישראל, אמר לקהל הרחב: "לא סתם זימן לי בורא עולם מקרה קשה שכזה, יש בו מסר שעליי להעביר – ישנו מצב שאין לנו זכויות, וכוחות להיוושע, אך על-ידי כח התפילה, כששואגים שאגה חזקה לבורא עולם: 'אבא! אבא! תרחם עליי!' ומקבלים הרגשה שאנו נתונים בידיו, מעוררים בקב"ה רחמים ואהבה עד שאינו יכול לעמוד מול קריאה שכזו, ומיד מושיע…" ('עלינו לשבח')

ישועות, מי לא צריך להן?
כולנו מבקשים, מתפללים, רוצים ומתאמצים לקבל ישועה, גאולה פרטית וגאולה כללית. לעיתים התפילה קשורה לזכויותנו – כגודל הזכויות כך גודל קבלת הישועה.

אך רבי ישעיה ברדקי מחדש לנו חידוש עצום! "כגודל הצעקה שלנו לבורא עולם, הכוונה, הרצון לנס, כך גודל קיבול התפילה!"

זכויות נצרכות לכל אדם, אלו הן המטרה שלנו בחיים, לאסוף כמה שיותר מהן. אך כדי לקבל ישועה, לחולל נס, צריכה התפילה להיות מעומק הלב, בזעקה, בשאגה לבורא, בפני אלו קשה לו לעמוד.

אם הנך זקוק לישועה, לנס, למהפך בחייך, שאג אל בורא עולם, הראה לו שאין עוד מלבדו, שרק עליו אתה נשען, והוא ברחמיו ימלא לך את משאלות לבך, משאלות שכל-כך נצרכות וראויות לך…

תפילה עם כוונה, עם זעקה, יכולה להפוך לך את החיים לטובים יותר בן רגע…
להצלחת אברהם כרמלה
לרפואה שושנה בת חווה
יום טוב ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!