מסר יומי קצר לעם ישראל מפי הרב הגאון רבי יורם אברג'ל זיע"א

המסר היום עוסק בנושא:"בלי חקירות"-הדורות הקודמים התנהגו בפשטות ובאמונת חכמים תמימה ולא יצאה תקלה מידם, אך בדור הזה שהתרבו ההידורים המיותרים וכל מיני דקדוקים וחקירות אשר לא לשם המה התוצאות הפוכות.